Ajankohtaista

 

Lukuja vuodelle 2021:

Verottomat korvaukset

 • Kokopäiväraha 44,00€
 • Osapäiväraha 20,00€
 • Ateriakorvaus 11,00€
 • Kilometrikorvaus 0,44€/km
   

Sosiaalivakuutusmaksut %

 • Työntekijän eläkemaksu
  • 17-52 -vuotias työntekijä 7,15%
  • 53-62 -vuotias työntekijä 8,65%
  • 63-68 -vuotias työntekijä 7,15%
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Työntekijän osuus 1,40%
    

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • 1,53 %

 

Seuraa ajankohtaisimmat tiedotteet Facebook-sivuiltamme: