Ajankohtaista

Lukuja vuodelle 2018:

Verottomat korvaukset

 • Kokopäiväraha 42,00€
 • Osapäiväraha 19,00€
 • Ateriakorvaus 10,50€
 • Kilometrikorvaus 0,42€/km
   

Sosiaalivakuutusmaksut %

 • Työntekijän eläkemaksu
  • 17-52 -vuotias työntekijä 6,35%
  • 53-62 -vuotias työntekijä 7,85%
  • 63-68 -vuotias työntekijä 6,35%
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Työntekijän osuus 1,90%
    

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • 0,86 %

 

Seuraa ajankohtaisimmat tiedotteet Facebook-sivuiltamme: