Ajankohtaista

Lukuja vuodelle 2019:

Verottomat korvaukset

 • Kokopäiväraha 42,00€
 • Osapäiväraha 19,00€
 • Ateriakorvaus 10,50€
 • Kilometrikorvaus 0,43€/km
   

Sosiaalivakuutusmaksut %

 • Työntekijän eläkemaksu
  • 17-52 -vuotias työntekijä 6,75%
  • 53-62 -vuotias työntekijä 8,25%
  • 63-68 -vuotias työntekijä 6,75%
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Työntekijän osuus 1,50%
    

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

 • 0,77 %

 

Seuraa ajankohtaisimmat tiedotteet Facebook-sivuiltamme: